آشپزي آشپزي

چرا دل بستن آسان ودل کندن مثل جان کندن سخت ودشوار است؟

*** * 2 سال پيش

چرا دل بستن آسان ودل کندن مثل جان کندن سخت ودشوار است؟

برچسب ها :دل
اين را مي پسندند 2 نفر اين را مي پسندند
اين را دنبال مي كنند مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 5 ديدگاه از 7 ديدگاه ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران سیروس شیروانی سیروس شیروانی نمیدونم
مي پسندم اين را مي پسندند1 2 سال پيش
سیروس شیروانی سیروس شیروانی نمیدونم
مي پسندم اين را مي پسندند0 2 سال پيش
فخری ... فخری ... mer30
مي پسندم اين را مي پسندند0 2 سال پيش
نیما ناصری نیما ناصری دلمان که می گیرد تاوان لحظه هایی است که آسان دل می بندیم...
مي پسندم اين را مي پسندند0 2 سال پيش
حسین  ضیاء علی نسب پور حسین ضیاء علی نسب پور خیلی ممنون
مي پسندم اين را مي پسندند0 2 سال پيش
1 2 

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

بحث هاي مرتبط


Label