club

سبک زندگی | صفحه اول

در هنگام جیغ زدن کودکان چه برخوردی با آنها باید داشت؟

نوا صادقی 2 سال پيش

در هنگام جیغ زدن کودکان چه برخوردی با آنها باید داشت؟

1 نفر اين را مي پسندند
مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 2 ديدگاه از 2 ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران صفورا  نصری صفورا نصری ما هم جیغ بزنیم
مي پسندم 2 2 سال پيش
مژگان --- مژگان --- فرار........
مي پسندم 0 2 سال پيش
1 

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب