آشپزي آشپزي

ماست

عفت اخوت 3 سال پيش

موقع زدن مایع به شیر برای تهیه ماست شیر باید دقیقا چه دمایی داشته باشه تا ماست سفت و خوب از آب در بیاد؟؟

برچسب ها :ماست
اين را مي پسندند 0 نفر اين را مي پسندند
اين را دنبال مي كنند مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 2 ديدگاه از 2 ديدگاه ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران سارا ادهمی سارا ادهمی دمای مناسب در هنگام اضافه کردن مایه بسیار مهم است. مایه زنی در دمای بالا باعث ترش شدن ماست و افزایش سرعت انعقاد شده و بر عکس دمای پایین مایه زنی ، منجر به طولانی شدن زمان انعقاد، شیرین شدن و کاهش عطر و طعم ماست می گردد. بنابراین بهترین دما، دمای معمولی است که ماست را نه خیلی شیرین ونه خیلی ترش میکند همچنین باعث سفتی ماست نیز میشود.
مي پسندم اين را مي پسندند1 3 سال پيش
عفت اخوت عفت اخوت ممنون
مي پسندم اين را مي پسندند0 3 سال پيش
1 

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

بحث هاي مرتبط