قوانین

بخش گپ و گفتگوي آنلاين هايپركلابز با هدف ارتباط و تبادل افكار و تجربيات اعضاء راه اندازي شده است و در محيطي آرام و فرهنگي بر مبناي رعايت حريم خصوصي و شان فردي و اجتماعي اعضاء شكل گرفته است. رعايت كليه موازين شرعي و عرفي جامعه در هنگام گپ و گفتگوي آنلاين ضروري مي باشد. به دليل امنيت بيشتر كاربران كليه مكالمات ضبط شده و تنها در صورت بروز مشكل و يا شكايت خاصي از كاربران مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.

فعاليت هاي ممنوعه در گپ و گفتگوي آنلاين :
در صورت مشاهده تخلفات زير مدير هايپركلابز مجاز به اخطار و تذكر مستقيم به كاربران خاطي مي باشد و در صورت تكرار با توجه به نظر مديريت ، با شخص خاطي برخورد و بدون اخطار قبلي از چت اخراج مي گردد.
1- تقليد اسم ساير اعضا در چت و معرفي كردن خود به جاي شخص ديگر.
2- استفاده از اسم مدير باشگاه و معرفي كردن خود به جاي مدير يا معاونين هايپركلابز.
3- استفاده از نامهاي زشت ، سياسي و نامناسب براي حضور در چت.
4- تغيير مداوم نام و نام خانوادگي براي حضور در چت.
5- ايجاد مزاحمت براي كاربران و هرگونه توهين و بي احترامي به اعضاي سايت.
6- هر گونه فعاليت تبليغاتي در چت اعم از معرفي شركت ، آدرس وب سايت يا وبلاگ و ارائه شماره تلفن.
7- بحثهاي سياسي ، حزبي ، نژاد پرستانه ، توهين آميز ، الفاظ ركيك ، مطالب تحريك آميز ، نشر اكاذيب در مورد ساير كاربران ، مطالب خارج از عرف و خلاف اخلاق و شئونات اسلامي.
8- استفاده از زبان و گويش هاي محلي و ... به جاي فارسي و انگليسي.
9- اسپم و ارسال مطالب زياد و پشت سرهم كه موجب مزاحمت براي ساير كاربران شود و سرعت سايت را پايين بياورد.

نحوه گزارش تخلف :
1- در صورت مشاهده تخلف توسط هر كدام از كاربران ، مراتب را سريعا از طريق " بخش تماس با ما " اطلاع دهيد و از تذكر و درگيري لفظي با شخص متخلف جدا خودداري فرمائيد.
2- در صورتی که شخصی در چت خصوصي براي شما ايجاد مزاحمت كرد و يا به هر ترتيب به شما بي احترامي نمود يا موجب رنجش شما گرديد ، می توانید روی اسم فرد مذكور کلیک کرده و گزینه Block user را بزنید! تا ارتباط شخص مذكور با شما قطع شود. با اينكار مدير باشگاه نيز در جريان امور قرار خواهد گرفت.
3- در صورت مشاهده هر گونه فعاليت سياسي و يا راه اندازي مباحث خلاف قوانين (بند 6 و 7 از فعاليتهاي ممنوعه) ، سريعا از طريق " بخش تماس با ما " با ذكر نام فرد متخلف، تاريخ و ساعتي كه اقدام به نشر مباحث خود كرده مراتب را گزارش نمائيد.

اختيارات مدير باشگاه در گپ و گفتگوي آنلاين:
1- درصورتي كه كاربران حاضر در چت عمومي مكالماتي داشته باشند كه نظم چت را به هم بريزد مدير مي تواند جلوي تمام يا برخي از مكالمات را بدون اخطار بگيرد.
2- درصورتي كه كاربري به اخطار مدير و يا درخواست وي براي چت خصوصي توجه نكند مدير مي تواند بر اساس صلاحديد كاربر خاطي را از ادامه چت محروم كند يا به صورت موقت و دائم از چت اخراج كند و در صورت تكرار كاربري وي و كليه امتيازات وي را از باشگاه حذف نمايد.
3- درصورتي كه كاربري طبق صلاحديد مدير باشگاه صلاحيت و قابليت مديريت موقت بر اتاقهاي گفتگو را داشته باشد مدير مي تواند به وي قابليت اعمال قدرت مشابه مدير باشگاه را بدهد.