مسابقه و قرعه کشی

مسابقه و قرعه كشي

هفته های میلیونی چای گلستان با طعم جایزه هفته های میلیونی چای گلستان با طعم جایزه هفته های میلیونی چای گلستان با طعم جایزه در قرعه کشی هفته های میلیونی گلستان هر یک از مصرف کنندگان چای گلستان می توانند برنده جایزه ۲۰۰ میلیو ن...
مهلت شركت : 1396/04/06 - 1396/12/19 حامي : گلستان

مهلت به پایان رسیده است

نهمین قرعه کشی بزرگ گلستان نهمین قرعه کشی بزرگ گلستان شركت گلستان به منظور قدرداني از مصرف كنندگان وفادار خود كه همواره حامي اين شركت بوده و در جهت بهبود كيفيت محصولات ياري رسانده اند ، اقدام به برگزاري ن...
مهلت شركت : 1394/08/01 - 1396/04/05 حامي : شرکت گلستان

مهلت به پایان رسیده است

هشتمین قرعه کشی بزرگ گلستان هشتمین قرعه کشی بزرگ گلستان شركت گلستان به منظور قدرداني از مصرف كنندگان وفادار خود كه همواره حامي اين شركت بوده و در جهت بهبود كيفيت محصولات ياري رسانده اند ، اقدام به برگزاري ه...
مهلت شركت : 1393/06/20 - 1394/07/30 حامي : شرکت گلستان

مهلت به پایان رسیده است

هفتمین قرعه کشی بزرگ گلستان هفتمین قرعه کشی بزرگ گلستان شركت گلستان به منظور قدرداني از مصرف كنندگان وفادار خود كه همواره حامي اين شركت بوده و در جهت بهبود كيفيت محصولات ياري رسانده اند ، اقدام به برگزاري ه...
مهلت شركت : 1391/03/22 - 1393/06/20 حامي : شركت گلستان

مهلت به پایان رسیده است

جشنواره جام جهانی جشنواره جام جهانی باشگاه گلستان به دنبال سياست شركت گلستان در حمايت از ورزش فوتبال مسابقه پيش بيني رایگان فوتبال جام جهانی به نام جشنواره جام جهانی گلستان را آغاز كرده ...
مهلت شركت : 1393/03/21 - 1393/04/23 حامي : گلستان

مهلت به پایان رسیده است