مسابقه و قرعه کشی
در قرعه کشی هفته های میلیونی گلستان هر یک از مصرف کنندگان چای گلستان می توانند برنده جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی گلستان باشند.
هفته های میلیونی چای گلستان با طعم جایزه

زمان

شروع : 1396/04/06
پايان : 1396/12/19

مهلت به پایان رسیده است