مسابقه و قرعه کشی

جایزه در نظر گرفته شده شامل تمامی شرکت کنندگان می‌گردد

قرعه کشی زمان جایزه
نهمین دوره 96/04/15 یک دستگاه خودروی سانتافه

نهمین قرعه کشی بزرگ گلستان

زمان

شروع : 1394/08/01
پايان : 1396/04/05

مهلت به پایان رسیده است