مسابقه و قرعه کشی

جایزه در نظر گرفته شده شامل تمامی شرکت کنندگان می‌گردد

قرعه کشی زمان جایزه
هشتمين دوره 94/09/15 یک دستگاه هیوندای ولوستر

هشتمین قرعه کشی بزرگ گلستان

زمان

شروع : 1393/06/20
پايان : 1394/07/30

مهلت به پایان رسیده است