مسابقه و قرعه کشی

جدول امتیازها 

اعضاي باشگاه مي توانند با شركت در برنامه ها و مسابقات طراحي شده در باشگاه به ترتيب زير امتيازاتي را كسب نمايند

فعالیت امتیاز
پيش بيني نتايج بازيها نتيجه دقیق 5 امتياز ونتيجه كلي بازي 3 امتياز
پيش بيني تیم قهرمان 20
پيش بيني آقای گل 20
تکمیل پروفایل 10
ثبت سریال قرعه کشی کلیه محصولات شامل (چای پاکتی،انواع تی بگ، انواع دمنوش، برنج ) 25
بازدید از سایت روزانه 2
شرکت در نظرسنجی 10

1 - پيش بيني نتايج بازيها
اعضاي باشگاه مي توانند نتيجه بازيها را از طريق وب سايت پيش بيني نمايند . ثبت نتيجه هر بازي تا شروع نيمه دوم بازي امكان پذير است .در صورتي كه نتيجه بازي و تعداد گلهاي هر تيم ، به درستي پيش بيني شود 5 امتياز و در صورتيكه فقط نتيجه كلي بازي درست باشد 3 امتياز به شركت كننده داده خواهد شد .
2 - پيش بيني تیم قهرمان
اعضاي باشگاه مي توانند از شروع مرحله یک هشتم نهایی تا قبل از مسابقات فینال در پیش بینی تيم قهرمان شرکت کنند. در صورت پيش بيني 20 امتياز به جمع امتيازات عضو پيش بيني كننده اضافه خواهد شد .
3 – پيش بيني آقاي گل
تا قبل از مسابقات فينال بازيها اعضا باشگاه مي توانند آقاي گل مسابقات را پيش بيني كنند . پيش بيني صحيح آقاي گل 20 امتياز خواهد داشت .
4- تكميل پروفايل
اعضاي باشگاه مي توانند با تكميل پروفايل خود 10 امتياز به جمع امتيازات اضافه كنند.
تحصیلات و کار(کارفرما- سمت شغلی –مقطع تحصیلی – رشته تحصیلی) ورزش ها( تيم هاي محبوب)
5- ثبت سریال قرعه کشی
اعضای باشگاه می توانند با ثبت سریال قرعه کشی ( لینک شود به صفحه آشنایی با قرعه کشی در وب سایت گلستان) 25 امتیاز کسب کنند  
6-بازدید از سایت
اعضای باشگاه می توانند به ازای ورود در سایت (روزانه) در هر روز 2 امتیاز کسب کنند ،
7-شرکت در نظرسنجی
اعضای باشگاه می توانند با شرکت در هر نظرسنجی باشگاه 10 امتیاز کسب کنند
توجه :
جايزه باشگاه به كساني تعلق خواهد گرفت كه اطلاعات زیر را كامل و صحيح ارائه کرده باشند.

الف. نام و نام خانوادگی ب.آدرس ایمیل ، ج. شماره تلفن یا شماره همراه ، د.استان ، ه.شهر ، ی.تاریخ تولد 

جایزه به افرادی تعلق می گیرد که حداقل یک سریال قرعه کشی ثبت کرده باشند.

جشنواره جام جهانی

زمان

شروع : 1393/03/21
پايان : 1393/04/23

مهلت به پایان رسیده است