مسابقه و قرعه کشی
ضوابط و نحوه کسب امتیاز در باشگاه مصرف کنندگان گلستان

جهت افزایش شانس اعضای باشگاه به نسبت سایر شرکت کنندگان، اعضای باشگاه علاوه بر امتیاز ثبت کارت ها به طرق زیر نیز امتیاز کسب خواهند کرد.

فعالیت باشگاه امتیاز
بازدید از سایت هر بار بازدید در روزهای مختلف 1 امتیاز
معرفی عضو جدید معرفی عضو جدید( حداکثر تا 10 نفر): 25 امتیاز
شرکت در نظر سنجی 5 امتیاز
بحث یا مقاله تائید شده هر بحث 5 امتیاز و هر مقاله 10 امتیاز در هر روز
تکمیل پروفایل کاربری 25 امتیاز

•منظور از تنوع محصول خرید انواع مختلف محصولات مشمول قرعه کشی و ثبت کارت آنها در سایت می باشد.

• منظور از ثبت مقاله یا بحث ، بحث یا مقاله ای تایید شده ای است که کاربر در سایت ثبت کرده است

• منظور از تکمیل پروفایل ، تکمیل مشخصات کاربری شامل آدرس ایمیل،شماره تلفن یا شماره همراه ، استان،.شهر،تاریخ تولد در باشگاه گلستان می باشد.

•انتخاب اسامی برندگان با استفاده از نرم افزار قرعه کشی می باشد و افراد با امتیاز بالاتر دارای شانس بیشتری می باشند. به این ترتیب که هر یک امتیاز به عنوان یک شانس در نظر گرفته می شود که مطابق با جدول فوقالذکر امتیازها محاسبه می گردد.

•صرفاً افرادی در قرعه کشی شرکت داده می شوند که حداقل یک کارت ثبت کرده باشند.  

• تمامی افراد تنها با ارسال یک کارت در قرعه کشی شرکت داده می شوند و به ازای ارسال تعداد کارت بیشتر امتیاز بالاتر کسب می نمایند.

• اعضای باشگاه صرفا در صورت کارت ثبت شده در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

• جهت شرکت در قرعه کشی تکمیل اطلاعات تماس( شماره تلفن یا موبایل) الزامی است.  

• توجه: امتیاز فعالیت باشگاه از تاریخ اول شهریور 92 تا 20 شهریور1393 محاسبه می گردد

ضوابط و نحوه امتیاز دهی کارت های قرعه کشی

نحوه تخصیص امتیاز به هریک از محصولات مشمول طرح به شرح جدول زیر می باشد.

معیار نحوه تخصیص
تنوع خرید محصول 2 نوع محصول 3 نوع محصول 4 نوع محصول 5 نوع محصول
200 امتیاز 250 امتیاز 300 امتیاز 350 امتیاز
ثبت کارت کلیه محصولات شامل (چای پاکتی،انواع تی بگ، انواع دمنوش، برنج ) 50 امتیاز

محصولات مشمول طرح قرعه کشی مصرف کنندگان :

محصولات مشمول طرح قرعه کشی مصرف کنندگان به شرح جدول ذیل است:

گروه کالا شرح کالا
انوع چای پاکتی گلستان 500 و 225 گرمی
انواع تیبگ گلستان -
انواع دمنوش گلستان -
برنج گلستان 26/2 - 5/4 – 10 کیلوگرمی


هفتمین قرعه کشی بزرگ گلستان

زمان

شروع : 1391/03/22
پايان : 1393/06/20

مهلت به پایان رسیده است