مسابقه و قرعه کشی
جوایز و هدایای قرعه کشی بزرگ مصرف کنندگان:
در این دوره جوایز در نظر گرفته شده شامل تمامی شرکت کنندگان می گردد و تمامی افراد تنها با ارسال یک کارت در قرعه کشی شرکت داده می شوند و به ازای ارسال تعداد کارت بیشتر امتیاز بالاتر کسب می نمایند. اعضای باشگاه نیز صرفا در صورت کارت ثبت شده در قرعه کشی شرکت داده می شوند. جوایز این دوره قرعه کشی مصرف کنندگان گلستان 3 دستگاه خودروی پیکانتو کیا است

هفتمین قرعه کشی بزرگ گلستان

زمان

شروع : 1391/03/22
پايان : 1393/06/20

مهلت به پایان رسیده است