club

ورزش | بازی و سرگرمی

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.

توجه :
چنانچه سیستم شما مجهز به Flashplayer نسخه 10 یا بالاتر نیست امکان استفاده از بازی ها مقدور نمی باشد .


 
فوتبال 1 دریبل زنی kickout فوتبال دستی هدزن لیگ اروپا هدزن فوتبال