club

کودکان اخبار نبینند

کودکان اخبار نبینند

پخش صحنه های دلخراش از تلویزیون در برنامه های خبری برای کودکان و نوجوانان به شدت زیانبار است. تجربه اخیر پزشکان آمریکایی در حادثه ماراتن بوستون نشان داد که والدین می توانند از آثار مخرب این برنامه ها پیشگیری کنند: 1- برای کودکان محدوده ای تعیین کنید و مثلاً بگویید فقط اجازه دارند یک نوبت اخبار ببینند. 2- هنگام پخش اخبار کنار کودکان بنشینید و با آنها صحبت کنید. 3- هنگام پخش خبرهای ناگوار یک جمله اطمینان بخش به کودک بگویید. مثلاً اینکه " افراد بسیاری در تلاش هستند تا اینگونه حوادث دیگر روی ندهند." 4- پاسخ شما به همه پرسشهای کودکان نباید قاطعانه و کامل باشد. اغلب اوقات گوش دادن به نظر کودک و تأیید آن، برای تخلیه اضطراب وی کافی است. 5- در بین گفتگوی خود در محیطهایی که کودکان هم حاضر هستند سعی کنید به فواصل منظم توقف کرده و ساکت بمانید تا آنها هم فرصت اظهار نظر داشته باشند. آنها باید متوجه شوند که دیگران به نظراتشان اهمیت می دهند. 6- وجود اعتماد و اطمینان بین کودک و پدر و مادر، رکن اصلی برقراری ارتباط کلامی و احساس ایمنی در مواقع اضطراری است.

منبع :http://www.azizafshari.ir/vcon/141/%DA%A9%D9%88%D8...

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب