club

عقل سالم در بدن سالم

حميد حيدرنژاد 5 سال پیش
عقل سالم در بدن سالم

سلامتی به خیلی موارد بستگی دارد از جمله تغذیه که یکی از مهمترین عناصر سلامتی است. برای درک بیشتر این مطلب به چند حدیث از پیامبر(ص)و معصومین(ع) اشاره میکنم.
به فرمایش حضرت پیامبر برای اینکه بخواهید غذا برای بدن شما ضرری نداشته باشد قبل و بعد از خوردن غذا مقداری نمک تناول کنید. به فرموده ی امیرالمومنین قبل از اینکه از خوردن غذا سیر شوید دست از غذا خوردن بکشید.
این موارد در ظاهر شاید ساده باشند ولی در باطن سلامتی بدن را به همراه دارند. پیامبر میفرمایند معده ی انسان معدن تمام مریضی هاست پس باید به سلامت مواد غذایی که برای خوردن از آن ها استفاده میکنیم اهمیت بدهیم. نتیجه ی این ها بدنی سالم است. وقتی بدن سالم باشد عقل سالم است وقتی عقل سالم باشد خانواده سالم است و وقتی خانواده سالم باشد جامعه سالم است.
از اینکه برای خواندن مطالب بنده ی حقیر وقت گذاشتید از شما تشکر میکنم.

منبع :http://golestan.hyperclubz.com

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب