آیا مصرف ژله برای مفاصل مفید است؟

ندا «-•-» 3 سال پيش

آیا مصرف ژله برای مفاصل مفید است؟

اين را مي پسندند 0 نفر اين را مي پسندند
اين را دنبال مي كنند مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 5 ديدگاه از 16 ديدگاه ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران زینب منجزی زینب منجزی در برخي كشورها، وعده جداگانه اي به نام دسر وجود ندارد، بلكه همراه با غذا، مخلوطي از شيريني ها يا خوراك هاي شور را سر ميز مي گذارند. دسر، اغلب يك وعده غذايي جداگانه تلقي مي شود و گاهي حتي مدتي بعد از صرف غذا، دسر مي خورند. برخي رستوران ها در تهيه انواع دسرها، تبحر زيادي دارند. كيك، كلوچه، ميوه، ژله، بستني، پودينگ، ماست و غيره همه جزو دسرها هستند. بهتر است مواد غذايي كه به عنوان دسر مصرف مي شوند، از ميان آن دسته از مواد غذايي انتخاب شوند كه ميزان كالري كمتري دارند. انواع ژله ها دسرهاي كم كالري ه
مي پسندم اين را مي پسندند3 3 سال پيش
قاسم قلي زاده قاسم قلي زاده چون مواد مصرف شده در ژله ازاستخوان گاو وگوسفند میباشد واین برای مفاصل مفید میباشد.
مي پسندم اين را مي پسندند0 3 سال پيش
قاسم قلي زاده قاسم قلي زاده چون مواد مصرف شده در ژله ازاستخوان گاو وگوسفند میباشد واین برای مفاصل مفید میباشد.
مي پسندم اين را مي پسندند0 3 سال پيش
قاسم قلي زاده قاسم قلي زاده چون مواد مصرف شده در ژله ازاستخوان گاو وگوسفند میباشد واین برای مفاصل مفید میباشد.
مي پسندم اين را مي پسندند1 3 سال پيش
قاسم قلي زاده قاسم قلي زاده چون مواد مصرف شده در ژله ازاستخوان گاو وگوسفند میباشد واین برای مفاصل مفید میباشد.
مي پسندم اين را مي پسندند0 3 سال پيش
1 2 3 4 

ارسال مطلب به هايپركلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب