برای درمان کولیت روده ای چه کار باید کرد؟

زهرا یوسفی 3 سال پيش

برای درمان کولیت روده ای چه کار باید کرد؟

اين را مي پسندند 0 نفر اين را مي پسندند
اين را دنبال مي كنند مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 5 ديدگاه از 32 ديدگاه ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران فریده خ فریده خ نقل قول از صنم نصرالهی کولیت اولسروز یا رکتوکولیت هموراژیک یا التهاب زخمی شونده روده بزرگ نوعی بیماری التهابی است که غالبا در راست روده و نیز در روده بزرگ رخ می‌دهد. این بیماری باعث التهاب و ایجاد زخم‌های کوچک در مخاط محل‌های درگیر می‌شود. علت اصلی و دقیق این بیماری مشخص نمی‌باشد اما به نظر می‌رسد باکتری و ویروسهای ناشناخته‌ای باعث بروز آن می‌شود. همچنین استرس و زندگی در محیط شهری باعث تشدید این بیماری می‌گردد. *********************************
مي پسندم اين را مي پسندند2 3 سال پيش
مهران ماهیار مهران ماهیار √ نقل قول از صنم نصرالهی کولیت اولسروز یا رکتوکولیت هموراژیک یا التهاب زخمی شونده روده بزرگ نوعی بیماری التهابی است که غالبا در راست روده و نیز در روده بزرگ رخ می‌دهد. این بیماری باعث التهاب و ایجاد زخم‌های کوچک در مخاط محل‌های درگیر می‌شود. علت اصلی و دقیق این بیماری مشخص نمی‌باشد اما به نظر می‌رسد باکتری و ویروسهای ناشناخته‌ای باعث بروز آن می‌شود. همچنین استرس و زندگی در محیط شهری باعث تشدید این بیماری می‌گردد.
مي پسندم اين را مي پسندند0 3 سال پيش
معصومه  لطفی معصومه لطفی خود درمانی نکنید که بدترین راهه حتما باید به پزشک مراجعه کرده و اگه لازم بود حتما اندوسکپی کنید
مي پسندم اين را مي پسندند0 3 سال پيش
مدو سا مدو سا باکتری و ویروس ناشناخته ؟ مطمئنید ؟
مي پسندم اين را مي پسندند0 3 سال پيش
فتانه یوسفی فتانه یوسفی ممنون
مي پسندم اين را مي پسندند1 3 سال پيش
1 2 3 4 5  ... 

ارسال مطلب به هايپركلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب