نگهداری مربا

بهترین جای نگه داری مربا شیشه های درداری است که به اندازه یک لیوان گنجایش دارند وبه نام «شیشه مربا» معروف اند. ازاین شیشه ها به تعداد کافی بشوییدوخشک کنید. مرباراپس ازقوام آمدن ازروی آتش بردارید وداغ درشیشه بریزید، درشیشه راببندید وشیشه راوارونه بگذارید تاخنک شود؛ به این ترتیب بالای شیشه ودرآن هم به واسطه داغی مربا سترون می شود. سپس بایک پارچه دونم نوچی شیشه هارابگیرید

0 نفر اين را مي پسندند
مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 5 ديدگاه از 38 ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران مطهره  اهدایی مطهره اهدایی اگر بتوانیم خیلی کم جوهر لیمو بریزیم و کمی جوش بزند .نه کپک می زند نه شکرک می بندد
مي پسندم 3 3 سال پيش
مریم  جباری مریم جباری اگرتو ظرف شیشه ای باشه کپک نمی زنه
مي پسندم 0 3 سال پيش
سید علیرضا حسینی سید علیرضا حسینی تشکر...
مي پسندم 0 3 سال پيش
☼حـــمـيــد☼ عبدي ☼حـــمـيــد☼ عبدي مرسی عجب روشی بود
مي پسندم 0 3 سال پيش
ف م ف م merci
مي پسندم 0 3 سال پيش
1 2 3 4 5  ... 

ارسال مطلب به هايپركلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب