مرکز رسانه

گلستان
گلستان در رويدادها نوشت. 10 سال پیش
گلستان در نمایشگاه یاد یار مهربان گلستان در نمایشگاه یاد یار مهربان گروه سمپلینگ شرکت گلستان در نمایشگاه یاد مهربان محصول چای گرم ،یخ چای و سوپ را سمپل می‌نماید. این نمایشگاه تأکید بر امکان استفاده عمومی دانش آموزان از کتابخانه آموزشگاه، توجه به اصل احترام به مرا...
گلستان
گلستان در رويدادها نوشت. 10 سال پیش
گلستان در اگروفود بیستم گلستان در اگروفود بیستم شرکت گلستان در بیستمین نمایشگاه اگروفود همچون‌ سال‌های گذشته حضور پرنگی خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی گلستان در این نمایشگاه که هر ساله در اوایل خرداد ماه برگزار می گردد صنایع فعال در زمینه ته...