جستجو
1 
در خانه شما چه‌ كسي حرف آخر را مي‌زند؟ 1394/06/21 12:29:45 ب.ظ
در خانه شما چه‌ كسي حرف آخر را مي‌زند؟هرم قدرت در خانواده افقی شده و از هرم عمودی محض و استبدادی به دموکراتیک ، مسطح و نسبتا انسانی تبدیل شده استروزنا...
در خانه شما چه‌ كسي حرف آخر را مي‌زند؟ 1394/05/11 08:48:28 ق.ظ
در خانه شما چه‌ كسي حرف آخر را مي‌زند؟هرم قدرت در خانواده افقی شده و از هرم عمودی محض و استبدادی به دموکراتیک ، مسطح و نسبتا انسانی تبدیل شده استروزنا...
آنچه یک خانواده باید بداند 1393/01/29 10:18:36 ق.ظ
با تعریف «مدیریت خانواده» به عنوان «دانش و هنر هماهنگی کوشش اعضای خانواده و استفاده بهینه از منابع خانوادگی برای رسیدن به اهداف در دوره زمانی معین»، ز...
1