جستجو
1 
علتهای اصلی عدم بهبود عارضه افسردگی 1394/06/23 08:58:13 ق.ظ
چرا برخی افراد نمی توانند بر مشکل افسردگی شان غلبه کنند و آن را درمان کنند؟اگر مدت طولانی با مشکل افسردگی روبرو بودید و آثاری از بهبود را در خود ندیده...
آزمایش‌ ژنتیک به چه دردی می‌خورد 1394/06/21 12:29:39 ب.ظ
ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که ازدواج‌ فامیلی زیاد در آن رخ می‌دهد. رویدادی که یکی از عوامل مهم افزایش بیماری‌های ژنتیک محسوب می‌شود. اما همچنان می‌ب...
آزمایش‌ ژنتیک به چه دردی می‌خورد 1394/05/08 09:02:27 ق.ظ
ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که ازدواج‌ فامیلی زیاد در آن رخ می‌دهد. رویدادی که یکی از عوامل مهم افزایش بیماری‌های ژنتیک محسوب می‌شود. اما همچنان می‌ب...
1