مراسم هفتمين دوره قرعه‌كشي مصرف‌كنندگان شركت گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شركت گلستان، در اين مراسم كه با حضور ناظر صدا و سيما و مديران و دست‌اندركاران شركت گلستان برگزار شد؛ قرعه كشي سه دستگاه خودروي پيكانتو به عنوان جوايز اين دروه به اج...